Новинки изданий

Руска-беларускі слоўнік маўленчага этыкету

УДК 808.26

Руска-беларускі слоўнік маўленчага этыкету. Выпуск 2 / аўтар-складальнік М. В. Абабурка. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2018. — 160 с.

ISBN 978-985-568-458-0

Выданне з’яўляецца працягам выпуску 1.
Прызначаецца пераважна для студэнтаў філалагічных (гуманітарных) спецыяльнасцей. Будзе карысны ўсім, хто цікавіцца пытаннямі перакладазнаўства і культуры маўлення.
Выпуск 1 выйшаў у выдавецтве МДУ імя А. А. Куляшова ў 2017 годзе.

pres mo pravo n bib abit usl bel