Журнал «Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова»

Научно-методический журнал «Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова» издается с декабря 1998 года. С 2010 года он выходит в 4-х сериях: серия А — Гуманитарные науки, серия В — Естественные науки, серия С — Психолого-педагогические науки и серия D — Экономика. Социология. Право. Журнал внесен в перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований по 10 научным направлениям (исторические, филологические, философские, биологические, физико-математические, педагогические, психологические, социологические, экономические и юридические). Журнал включен в Международный регистр ISSN, ему присвоен международный номер регистрации периодических изданий.

Журнал включен в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований на 2018 год по следующим отраслям науки и научным направлениям:

Серыя А.  Гуманітарныя навукі: гісторыя, філасофія, філалогія (исторические; филологические; философские)
Серыя В.  Прыродазнаўчыя навукі: матэматыка, фізіка, біялогія (биологические; физико-математические)
Серыя С.  Псіхолага-педагагічныя навукі: педагогіка, псіхалогія (педагогические; психологические)
Серыя D.  Эканоміка, сацыялогія, права (социологические; экономические; юридические)

Научно-методический журнал «Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова» включен в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), лицензионный договор № 811–12/2014

Серыя А. ГУМАНІТАРНЫЯ НАВУКІ (ГІСТОРЫЯ, ФІЛАСОФІЯ, ФІЛАЛОГІЯ)

Галоўная рэдакцыйная калегія:
д-р гіст. навук прафесар Д. С. Лаўрыновіч (галоўны рэдактар);
д-р філас. навук прафесар М. І. Вішнеўскі (нам. галоўнага рэдактара);
д-р гіст. навук прафесар Я. Р. Рыер (старшыня рэдакцыйнага савета серыі А);
А. У. Коласаў (адказны сакратар)

Гісторыя:
д-р гіст. навук прафесар Д. У. Дук (Магілёў)

д-р гіст. навук прафесар К. М. Бандарэнка (Магілёў)
д-р гіст. навук прафесар І. А. Марзалюк (Магілёў)

 Філасофія:
д-р філас. навук прафесар М. І. Вішнеўскі (Магілёў)
д-р філас. навук прафесар П. С. Карака (Мінск)
д-р філас. навук прафесар А. П. Пунчанка (Адэса, Украіна)      
д-р філас. навук М. С. Конах (Каменскае, Украіна)
канд. філас. навук дацэнт В. У. Старасценка (Магілёў)
канд. філас. навук дацэнт А. В. Дзячэнка (Магілёў)

Філалогія:
д-р філал. навук дацэнт А. М. Макарэвіч (Магілёў)
д-р філал.навук прафесар Т. М. Валынец (Мінск)
канд. філал. навук дацэнт Т. Р. Міхальчук (Магілёў)
канд. філал. навук дацэнт А. С. Лаўшук (Магілёў)
канд. філал. навук дацэнт А. В. Доўгаль (Магілёў)

Подписные индексы в каталоге «Белпочта»:

индивидуальная подписка — 00791; ведомственная подписка — 007912.
В розничной торговле журнал можно приобрести в магазине «Мир знаний» по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 1 (фойе учебного корпуса № 1).

Серыя В. ПРЫРОДАЗНАЎЧЫЯ НАВУКІ (БІЯЛАГІЧНЫЯ, ФІЗІКА-МАТЭМАТЫЧНЫЯ)

Галоўная рэдакцыйная калегія: 
д-р гіст. навук прафесар Д. С. Лаўрыновіч (галоўны рэдактар);д-р філас. навук прафесар М. І. Вішнеўскі (нам. галоўнага рэдактара);д-р гіст. навук прафесар Я. Р. Рыер (нам. галоўнага рэдактара);канд. фіз.-мат. навук дацэнт Б. Д. Чабатарэўскі (старшыня рэдакцыйнага савета серыі В);
А. У. Коласаў (адказны сакратар)

Матэматыка, фізіка:
д-р фіз.-мат. навук прафесар У. І. Лебедзеў (Магілёў)     
д-р фіз.-мат. навук прафесар В. А. Еравенка (Мінск)
д-р фіз.-мат. навук прафесар В. І. Бернік (Мінск)
д-р фіз.-мат. навук, галоўны навук. супрац. ІТМ НАНБ В. М. Лапцінскі (Магілёў)
д-р фіз.-мат. навук прафесар А. Б. Соцкі (Магілёў)
д-р фіз.-мат. навук прафесар М. М. Дабравольскі (Тула)
д-р фіз.-мат. навук дацэнт А. М. Гальмак (Магілёў)
д-р тэхнічных навук А. С. Турцэвіч (Мінск)
канд. фіз.-мат. навук дацэнт А. В. Цімошчанка (Магілёў)
канд. фіз.-мат. навук дацэнт І. В. Івашкевіч (Магілёў)

Біялогія:
д-р біял. навук прафесар А. М. Дворнік (Гомель)
д-р біял. навук прафесар Н. П. Максімава (Мінск)

д-р біял. навук дацэнт А. Д. Навумаў (Мінск)
д-р біял. навук дацэнт С. У. Лазарэвіч (Горкі)
канд. біял. навук дацэнт М. В. Акуліч (Магілёў)
канд. біял. навук дацэнт Г. М. Ціханчук (Магілёў)
д-р мед. навук прафесар А. В. Марачкаў (Магілёў)

д-р мед. навук Н. І. Сімчанка (Магілёў)
д-р геагр. навук прафесар П. С. Лопух (Мінск)
д-р хім. навук прафесар Г. М. Раганаў (Магілёў)
д-р хім. навук прафесар А. Г. Палячонак (Магілёў)

Подписные индексы в каталоге «Белпочта»:

индивидуальная подписка — 00449; ведомственная подписка — 004492.
В розничной торговле журнал можно приобрести в магазине «Мир знаний» по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 1 (фойе учебного корпуса № 1).

Серыя C. ПСІХОЛАГА-ПЕДАГАГІЧНЫЯ НАВУКІ (ПЕДАГОГІКА, ПСІХАЛОГІЯ, МЕТОДЫКА)

Галоўная рэдакцыйная калегія:
д-р гіст. навук прафесар Д. С. Лаўрыновіч (галоўны рэдактар);
д-р філас. навук прафесар М. І. Вішнеўскі (нам. галоўнага рэдактара);
д-р гіст. навук прафесар Я. Р. Рыер (нам. галоўнага рэдактара);
д-р пед. навук прафесар А. І.  Снапкова (старшыня рэдакцыйнага савета серыі С);
А. У. Коласаў (адказны сакратар)

Педагогіка:
д-р пед. навук прафесар А. М. Радзькоў (Мінск)
д-р пед. навук прафесар В. І. Загрэўскі (Магілёў)
д-р пед. навук прафесар А. І. Мельнікаў (Мінск)
канд. пед. навук дацэнт Т. А.  Старавойтава (Магілёў)

Псіхалогія:
д-р псіхал. навук прафесар Л. І. Дзяменьцій (Омск)
д-р псіхал. навук прафесар Т. У. Казак (Мінск)
д-р псіхал. навук прафесар К. В. Карпінскі (Гродна)
д-р псіхал. навук дацэнт І. М. Андрэева (Полацк)
канд. псіхал. навук дацэнт С. Л. Багамаз (Віцебск)
канд. псіхал. навук дацэнт Э. В. Катлярова (Магілёў)
канд. псіхал. навук дацэнт Ж. А. Барсукова (Магілёў)

Подписные индексы в каталоге «Белпочта»:

индивидуальная подписка — 00450; ведомственная подписка — 004502.
В розничной торговле журнал можно приобрести в магазине «Мир знаний» по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 1 (фойе учебного корпуса № 1).

Серыя D. ЭКАНОМІКА, САЦЫЯЛОГІЯ, ПРАВА

 Галоўная рэдакцыйная калегія:ё

д-р гіст. навук прафесар Д. С. Лаўрыновіч (галоўны рэдактар);
д-р філас. навук прафесар М. І. Вішнеўскі (нам. галоўнага рэдактара);
д-р гіст. навук прафесар Я. Р. Рыер (нам. галоўнага рэдактара);
д-р экан. навук прафесар Н. У. Макоўская (старшыня рэдакцыйнага савета серыі D);
А. У. Коласаў (адказны сакратар)

Эканоміка:
д-р экан. навук прафесар А. Р. Ефіменка (Магілёў)
д-р экан. навук прафесар Л. У. Пакуш (Горкі)

д-р экан. навук прафесар С. А. Канстанцінаў (Горкі)
канд. экан. навук дацэнт Т. Ф. Балашова (Магілёў)
канд. экан. навук дацэнт А. С. Жэсткова (Магілёў)

 Сацыялогія:
д-р сацыял. навук прафесар Д. Г. Ротман (Мінск)
д-р сацыял. навук прафесар Ю. М. Бубнаў (Магілёў)

д-р сацыял. навук прафесар Н. М. Беляковіч (Мінск)
д-р сацыял. навук дацэнт М. Я. Ліхачоў (Магілёў)
канд. сацыял. навук дацэнт С. М. Ліхачова (Магілёў)   

Права:
д-р юрыд. навук прафесар В. Б. Шабанаў (Мінск)
д-р юрыд. навук прафесар В. М. Бібіла (Мінск)

д-р юрыд. навук прафесар А. Г. Цікавенка (Мінск)
канд. юрыд. навук дацэнт Л. Ф. Лазуціна (Магілёў)
канд. юрыд. навук дацэнт А. І. Пліско (Магілёў)
канд. юрыд. навук дацэнт А. Ф. Свіб (Магілёў)

Подписные индексы в каталоге «Белпочта»:

индивидуальная подписка — 00451; ведомственная подписка — 004512.
В розничной торговле журнал можно приобрести в магазине «Мир знаний» по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 1 (фойе учебного корпуса № 1).

 


 stb iso 42
Качество услуг

© 2022. Могилёвский государственный университет имени А. А. Кулешова
212022 г. Могилев, ул. Космонавтов, 1. Тел. +375 222 71 26 35 (понедельник – пятница) — отдел организации делопроизводства;
+375 222 71 05 70 (понедельник – суббота) — приемная ректора. Факс:  +375 222 71 36 26, Email: msu@msu.by
Разработка и дизайн сайта: ocit@msu.by

Яндекс.Метрика